Omwonenden info

Van de Gemeente Velsen:

Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen Valleyterrein in Spaarnwoude drie muziekfestivals. Op zaterdag 11 augustus is de beurt aan Dance Valley Festival. 

Omwonende informatie

Verkeers-en veiligheidsmaatregelen zijn nodig om de overlast zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen. Het verkeer zal door Traffic Support in goede banen worden geleid. Traffic Support is gespecialiseerd in dit soort werkzaamheden.

Verkeer

Om de doorstroming op de aansluiting N202-afrit A22 te bevorderen is de N202 vanuit Velsen tijdens Dance Valley alleen bereikbaar via de N208 en de A22. En om de bereikbaarheid van de N202 te garanderen gelden de volgende verkeersmaatregelen: 

  • de N202 is bereikbaar via de N208 en de A22. Vanuit IJmuiden is de N202 uitsluitend bereikbaar via de korte omleidingsroute D.
  • U moet echter wel rekening houden met verkeershinder vanwege het evenement. 
  • Woningen, woonboten en bedrijven in Spaarnwoude blijven bereikbaar vanuit Velsen via de korte omleidingsroute D.
  • De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), onder de snelweg A9-A22, is tijdens het evenement opengesteld. Fietsers moeten gebruik maken van de daarvoor ingerichte grote stalling.

Legitimatieplicht

Voor Dance Valley zijn er diverse maatregelen getroffen. Bij bepaalde punten waar men Spaarnwoude met de auto binnenkomt, kan om legitimatie worden gevraagd. Dit geldt alleen voor mensen, die in het gebied wonen, werken of bedrijven bezoeken.

Gebruik (brom)fietsenstalling verplicht

Vorig jaar kwamen veel bezoekers op de (brom)fiets. Daarom worden er dit jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht gebruik van moet worden gemaakt. (Brom)fietsen die buiten de fietsenstalling worden neergezet worden verwijderd.

Geluidstesten

In de dagen voorafgaand aan het festival worden er beperkte geluidstesten gedaan. Exacte data en tijden volgen nog.

Overlast

De gemeente realiseert zich dat de evenementen altijd enige overlast voor inwoners kunnen veroorzaken. Zij vraagt daar begrip voor. De festivals zijn goede reclame voor Velsen, terwijl het voor de duizenden bezoekers onvergetelijke evenementen zijn.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wil kunt u voor of tijdens het evenement bellen met het telefoonnummer 020-4936050 van de organisatieof een e-mail sturen naar info@udc.nl.