Omwonende informatie

Omwonenden info

Van de Gemeente Velsen:

Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen Valleyterrein in Spaarnwoude drie muziekfestivals. Op zaterdag 8 augustus is de beurt aan Dance Valley Festival.

Veiligheids- en verkeersmaatregelen

De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9-A22 loopt en de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in recreatiegebied Spaarnwoude verbindt, is tijdens de drie evenementen gesloten.

Net als voorgaande jaren blijft de Amsterdamseweg open en zijn de woningen, bedrijven en woonboten in Spaarnwoude bereikbaar. 

Het verkeer wordt door Traffic Support Events in goede banen geleid. Dit bedrijf heeft veel ervaring met dit soort werkzaamheden. Om de parkeerdruk in Velserbroek zoveel mogelijk te beperken zet Velsen daar gemeentelijke toezichthouders in.

Legitimatieplicht voor bewoners en bedrijven

Voor de drie evenementen zijn op dit gebied diverse maatregelen getroffen. Bij bepaalde punten waar men Spaarnwoude met de auto binnenkomt, kan om legitimatie worden gevraagd. Dit geldt alleen voor mensen, die in het gebied wonen, werken of bedrijven bezoeken.

Gebruik (brom)fietsenstalling verplicht

Er worden dit jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht gebruik van moet worden gemaakt.

Geluidstesten

Op donderdag 8  augustus van 16.00 tot 18.00 uur en vrijdag 9 augustus tot maximaal 15.00 uur is de geluidstest voor Dance Valley.

Deze tests kunnen enige overlast geven.

Overlast

De gemeente realiseert zich dat de evenementen altijd overlast voor inwoners veroorzaakt. Zij vraagt daar begrip voor. De festivals zijn goede reclame voor Velsen, terwijl het voor de duizenden bezoekers onvergetelijke evenementen zijn. Deze tests kunnen enige overlast geven.

Overlast

De gemeente realiseert zich dat de evenementen altijd overlast voor inwoners veroorzaakt. Zij vraagt daar begrip voor. De festivals zijn goede reclame voor Velsen, terwijl het voor de duizenden bezoekers onvergetelijke evenementen zijn.

Meer informatie

Wie na het raadplegen van de websites nog vragen heeft of aanvullende informatie wil, kan bellen met het speciale telefoonnummer 020-4936050 van de organisatie van Dance Valley, of een e-mail sturen naar info@udc.nl.

Algemene Voorwaarden
Share via